giradologo

Bernardas somos Ana Lorenzo e María Villa. Pintamos, pintámonos; encolamos, pegámonos; recortamos e non nos cortamos. Cando nos deixan facemos teatro. Máis info.